Merhaba, Laravel 8.x ile resim nasıl yüklenir bunu anlatacağım. Aslında işlem oldukça basit. 

İlk olarak route tanımlamalarınıza 2 adet route tanımlayın. Birisi resim yükleme sayfasını göstermek diğeri de resimi post etmek için.

Örnek kodlar aşağıdadır:

Route::get('resim-yukle', [ ImageController::class, 'imageUpload' ])->name('image.upload');
Route::post('resim-yukle', [ ImageController::class, 'imageUploadPost' ])->name('image.upload.post');

Buraya kadar her şey tamam. Şimdi Controller'ımızın içine fonksiyonumuzu oluşturuyoruz.

public function imageUploadPost(Request $request){
    $request->validate([
        'image' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg|max:2048', // Buraya mimes kısmına yüklenecek diğer uzantıları da yazabilirsiniz. Genel olanları yazdım.
    ]);
    $imageName = time().'.'.$request->image->extension(); 
    $request->file('image')->move('images', $imageName);
    return back()->with('success','Resim başarıyla yüklendi'); 
}

Tüm işlem bu kadar, bu işlemden sonra artık resimlerinizi  sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.